3-hæver

systemer0004

3-hæversystemet er et tredje begyndersystem, der er en blanding af de 2 førnævnte systemer, kombineret med en delvis specialisering af hæverne (der kun er 3 af i modsætning til de to foregående systemer). I opstillingen står de 3 hæveren på f.eks. pos. 1, 3 og 5 og taktikken ved angebene er afhængig af hævernes udgangsposition.

  • Når en hæver står på pos. 3, hæver han/hun herfra (som i stenalder).
  • Når hæverne står på pos. 4 & 2 er det hæveren på pos. 2, der løber ind og hæver boldene, som i H2-systemet.systemer0003

Dvs. i hver anden rotation spilles angreb som i Stenaldersystemet med angreb på kanterne og i hver anden angribes der fra pos. 3 og 4, som i H2-systemet. Det giver variation i angebene, men desværre er det også (tit) årsag til uro. Denne uro kan afhjælpes, hvis holdet enes om kun at benytte et hæverpunkt, men det kræver så, at spillerne ved nettet bytter plads (efter at bolden er sat i spil) som vist med pilene

Fordele:

  1. Kun 3 hævere, hvilket bør give mere ensartede hævninger
  2. Større variation i angebene. I visse rotationer hæves der til kanterne og i andre til midten.
  3. Alle spillere har mulighed for at smashe
  4. Der angribes fra alle 3 angrebspositioner

Ulemper:

  1. Systemet kræver, at spillerne kommunikerer hele tiden om hvem der hæver og hvor angebene kan forventes at komme. Det kan give ret meget uro på et urutineret hold
  2. Der er ikke den store progression til andre angrebssystemer.
  3. ….

Et glimrende begyndersystem, der benytter de taktiske fordele, de 2 foregående systemer præsenterede. Samtidig er antallet af hævere halveret, hvilket gerne skulle give mere ensartede hævninger. Et system, der kan anbefales ethvert hold, der råder over 3 stabile hævere, der også kan bruges som kantsmashere. 3-hæversystemet kan i øvrigt varieres med indløbsaftaler, men det bliver ikke berørt i dette afsnit.

581d5872-bd08-4ad8-b83a-ec8ef8f9dcd9

volleytræneren & volleytræning