Angrebssikring – en overset disciplin

Aktivitet med * findes i videoversion. Find den i VIDEOTEK

Da angrebssikring ikke har den store appel hos de fleste spillere, kan vi starte med at omdøbe angrebssikring til Power Press Defense.

Power Press Defense 1test20001

Udgangspunkt for forsvarsspillerne er lidt inde i banen, for at være klar til hurtige centerangreb. 6′eren bliver tilbage på baglinien og spiller sweeper.

Bliver bolden hævet til kanterne søger 1′eren og 5′eren ud til deres linier og etablerer forsvaret herfra. Efter forsvarshandlingen løber hæveren til nettet og 5′eren søger tilbage til udgangspunktet, hvorfra der angrebssikres.

Hæveren skal angrebssikre centerangreb og angreb fra pos. 2. 5′eren angrebssikrer center og pos. 4.

Power Press Defense IIPPD0001

Når hæveren er ved nettet spiller 1′eren og 5′eren angrebssikring. Dog kan 1′eren være impliceret i backspikes, hvorfor udgangspunktet for sikringen er noget længere tilbage.

5′eren er den absolut væsentligste angrebssikrer af følgende grunde:

  1. I angrebssituationer har denne spiller ikke andre opgaver.
  2. Spilleren er som regel den bedste forsvarsspiller (f.eks. libero).
  3. De fleste angreb (egne) afsluttes traditionelt fra pos. 4.
  4. Hæveren har vanskeligt ved at angrebssikre umiddelbart efter hævningen (især center).
  5. 1′eren kan indgå i angrebskombinationer og kan så ikke sikre.

581d5872-bd08-4ad8-b83a-ec8ef8f9dcd9

volleytræneren & volleytræning