H2

systemer0002

Dette system er et andet begyndersystem, der også er positionsbaseret. Her er det blot spilleren på pos. 2, der er hæveren. Det skal understreges, at det ganske vist er spilleren på pos. 2, der hæver, men at boldene til hæveren stadig skal spilles op mod pos. 3, altså midt på nettet. Hæveren løber så ind til midten og hæver herfra.

Fordele:

  1. Hæveren skal kun hæve bolde fremad (til pos. 3 og 4). Det kan give stabilitet og ensartethed i hævningerne
  2. Alle spillere får mulighed for at smashe
  3. De korte bolde til pos. 3 (centerangreb) er relativt lette at hæve og angeb på midten bliver sjældent blokeret (på dette plan).
  4. Hæveren bevæger sig imod hæverretningen ved kontakten til bolden og har lettere ved at hæve bolden ud til pos. 4
  5. ….

Ulemper:

  1. Hæveren har kun 2 muligheder for at hæve til smashere ved nettet.*
  2. Når alle spillere på et hold bruges som hæver, er der risiko for, at hævningerne er meget uens og sværere for smasherne at forudse
  3. Modtagerne kan have tendens til at spille bolden ud mod pos. 2, hvor hæveren står i stedet for at spille bolden mod midten af nettet.
  4. ….

H2-systemet har sine klare fordele på et hold, der har spillere, der kan angibe på midten. Desuden lærer spillerne ved dette system flere taktiske bevægelser, der bruges ved mere sofistikerede systemer. Bl.a. at forsvarsspillerne skal spille bolden ind i et tomt område (og ikke til en person) og hæverens bevægelse langs nettet fra pos. 2 til 3 er anvendeligt på et højere plan. Angebsspillet får dog tendens til at blive knocentreret ude ved pos. 4, hvis ikke holdet er opmærksom på at anvende den korte hævning på midten i tilstrækkelig grad.

581d5872-bd08-4ad8-b83a-ec8ef8f9dcd9

volleytræneren & volleytræning