Opvarmning

OPVARMNING

De mange spring i en volleykamp øger risikoen for at lande forkert. Følgen kan være en forstuvning af foden. Opvarmning kan betyde, at skaden bliver mindre og i bedste fald helt undgås.

Når kroppen er opvarmet, løber nerveimpulserne hurtigere. Samtidig er opvarmede muskler og bindevæv mere elastiske og tåler større belastning. En forstuvning kan undgås eller formindskes til en forvridning.

Formålet med opvarmning er at forberede kroppen, så du bliver bedre til at præstere og du undgår at komme til skade.

FORHOLD DU SKAL HUSKE

At lave et opvarmningsprogram kræver forudseenhed. Det gælder om at tage højde for de fysiske rammer i hallen, hvilke spillere, der deltager og hvor lang tid I har til træning.

Fysiske ramme:

 • Gulvplads til rådighed (andre hold)
 • Muligheder/begrænsninger (bomme, net, redskaber, mål, m.m.)
 • Lydforhold (mulighed for musik, kommunikation, m.m.)
 • Adgang til redskaber eller udendørs faciliteter

Spillernes forudsætninger:

 • Antal deltagere
 • Spillernes alder, forudsætninger, ambitioner
 • Spillernes motivation
 • Spillernes køn

Tiden:

 • Tid til rådighed
 • Hvad varmes der op til?
 • Behovet for specialopvarmning af udsatte muskelgrupper
 • Hvilken tid på dagen?
 • Hvilken tid på sæsonen?

 

FIRE GRUNDE TIL OPVARMNINGEN

 1. Stigning i legemstemperatur

Når muskler arbejder stiger blodtilførslen i de arbejdende muskler. Mere blod betyder mere ilt og dermed en øget energiomsætning. Ved energiomsætningen stiger kroppens temperatur. Når temperaturen stiger forøges metabolismen, dvs. udnyttelsen af energistofskiftet. Man rgener med ca. 13 % bedre udnyttelse for hver en grad temperaturen stiger.

 1. Forbedring af koordination

Højere kropstemperatur betyder også at nerveimpulserne løber hurtigere. Dvs. kroppen bliver hurtigere til at opfatte og reagere på ydre påvirkninger.

 1. Mindre modstand i muskler og led

Muskler og bindevæv bliver mere elastiske og der produceres mere ledvæske, hvorved bevægelserne i leddene lettes.

 1. Større velvære, psykisk parathed

Ved opvarmningen ”vækkes” kroppen og sindet til den forestående aktivitet, hvilket kan motivere mentalt til den fysiske udfoldelse.

Opvarmningen skal indrettes efter de spillere, der deltager. Nedenfor er opstillet nogle forskellige holdtyper, der anskueliggør, hvilke overvejelser trænere kan gøre sig, under planlægningen.

BØRNEHOLD

 • legen er det bærende element i al aktivitet
 • opvarmningen skal indgå som en selvfølge. Det er vigtigt at opdrage spillerne til opvarmning
 • i opvarmningen bør der indgå motoriske øvelser
 • hvis musik indgår i opvarmningen, bør det være musik, som børnene kender

VOKSENHOLD

 • det er vigtigt at komme igennem alle muskelgrupper
 • træneren bør give grundige instruktioner og forklare meningen med de forskellige øvelser
 • få en rød tråd igennem opvarmningen – evt. med relation til de efterfølgende tekniske og taktiske volleyballøvelser
 • fortæl hvad der skal ske i programmet

MOTIONSHOLD

 • tag hensyn til spillernes forskellige fysiske forudsætninger
 • indlæg elementer af fysisk træning
 • kravet til seriøs opvarmning er som regel stor

TURNERINGSHOLD

 • opvarmningen kan indeholde bevægelsesindlæring
 • leg og andre boldspil kan anvendes

HERREHOLD

 • opvarmningen kan indeholde øvelser, der forbedrer spillernes koordination
 • styrke kamp og konkurrencer er godt for motivationen

DAMEHOLD

 • opvarmningen bør vægte smidighed og bevægelighed højt
 • opvarmningen kan foregå i helheder, gerne til musik

581d5872-bd08-4ad8-b83a-ec8ef8f9dcd9

volleytræneren & volleytræning