Servemodtagning (individuel)

Aktivitet med * findes i videoversion. Find den i VIDEOTEK

Parvis med 1 bold

A B

Spillerne står overfor hinanden med ca. 5 meters afstand. A spiller fingerslag og B modtager med baggerkontrolslag til sig selv og spiller A med fingerslag, der modtager med baggerkontrolslag…

fingerslag med kontrolbagger

Serve-modtagningsøvelse

Parvis står spillerne på hver side af nettet. De skiftes til hhv. at serve og modtage med kontrolslag. Spillerne kan starte en meter fra nettet og efterhånden, som de bliver bedre til at serve/modtage, kan de rykke mod baglinjerne.

 

Modtagningskvalitet

….og bevægelse. D server. A modtager med koncentration på fodarbejde og arme/skuldre til B. B griber og løber under net med bolden servelinien. C står klar til at modtage, A står klar ved nettet til at gribe modtagningen. D løber ned til servemodtagning.

 field0015

Modtagning

3 modtagere og en hæver på den ene side af nettet. Resten server. Modtagerne roterer en plads efter hver bold. 20 gode server pr. modtagergruppe. Det er tilladt serverne at satse hele butikken.

 

Serv og modtagning kompetitivt

Spilles på ½ bane . 1 (2 eller 3) server pressede server. 3 spillere modsat modtager og etablerer angreb. Bolden SKAL spilles 3 gange. De 2 øvrige servere står ved nettet og blokerer angrebet. Derefter ny server. Der spilles først til 10. Efter fysik bytter holdene opgaver.

Angrebssholdet tager efterfølgende 10 x fysik x differencen. Serverholdet tager 6 x fysik x differencen. (Eks. 10-4 til modtagerne = 3 x 6 fysik til serveren. 10-8 til serverne = 10 x 2 fysik til modtagerne)

 Progressive øvelser

  1. A kaster bolden over nettet. B & C skiftes til at bagger til D.
  2. A kaster bolden over nettet. B & C rører ved nettet og løber  skiftevis baglæns og bagger til D.
  3.  A kaster bolden. B & C står ved nettet og enes om at spille D.

 

  1. Spilleren står midt på baglinjen med en bold og spiller baggerslag til sig selv (2-3) frem mod 3-meterlinjen, hvor bolden spilles ud mod pos. 2, hvor en anden spiller griber bolden. Derefter roteres der.
  2. Samme øvelse, men nu kun med 1 baggerslag op mod 3-meteren.
  3. Samme, men bolden kastes nu fra pos. 4 som start.

07aecec1-5008-421d-84af-0266106c22d8

volleytræneren & volleytræning