Træningsplanlægning

RETNINGSLINIER FOR AL TRÆNING

Fysisk træning kan udføres på mange måder. Der er imidlertid en række forhold, som er fælles i alt træning.

Træningseffekt

For at opnå en forbedring, skal kroppen udsættes for større belastninger, end den udsættes for ved den daglige træning.

Ønsker en bokser at forbedre sin kondition, skal, skal de ilt-transporterende og ilt-forbrugende organer belastet mere, end den almindelige fysiske aktivitet gør.

Man kan øge de iltgivende processer ved f.eks. at øge antallet af den ugentlige løbetræning. Kroppen tilpasser sig gradvis den nye øgende belastning, med bl.a. en bedre iltoptagelse til følge. Det betyder også at træningseffekten falder gradvis og til sidst har træningen kun en vedligeholdende effekt.

Skal konditionen igen forbedres, skal træningen atter øges. Træningen kan øges ved at træne længere tid af gangen, træne med en højere intensitet eller øge træningsmængden.

Træningsmængde

Træningsmængden kaldes også træningsvolumen. Det er et udtryk for den samlede træningspåvirkning, som kroppen udsættes for over en periode. Ofte anvendes en uge eller en træningsperiode af kortere eller længere varighed. Man kan således tilrettelægge al træning ved at variere:

  • Træningstiden
  • Træningsintensiteten
  • Træningshyppigheden

Træningstiden

Træningstiden måles sædvanligvis i minutter eller timer pr. træningsenhed. Træningstiden er især relevant ved boksetræning – det værre sig sparring – eller teknisk/taktisk træning – og konditionstræning. Med træningstiden menes effektiv træningstid.

Træningsintensiteten

Træningsintensiteten er nok den vigtigste enkelt faktor af de tre nævnte. Under konditionstræning er både arbejdspulsen i procent af max. pulsen, samt løbehastigheden et udtryk for intensiteten. I praktisk har man brug for at kunne vurdere og tilrettelægge den samlede træningsintensitet for den enkelte træningsenhed. Det han f.eks. gøres ved at inddele de forskellige træningsformer i fem forskellige Intensitets-niveauer.

Træningshyppigheden

Træningshyppigheden måles i antal gange pr. dag eller pr. uge.

fodnote

Fodnote:

Træningstilstand

Hvad har spilleren dyrket af motion indtil nu?

Psyke

Må det gøre ondt, hvis spilleren stadig skal kunne lide det?

Ambitionsniveau

Hvor meget vil spilleren ændre sin hverdag for at opnå målet?

Faciliteter

Har spilleren mulighed for at dyrke det han/hun vil (afstand til træning/skifteholdsarbejde/børn)?

Træningsmængden

Hvor meget kan spilleren tåle (ikke alkohol)?

Intensiteten

Hvor hårdt må det være?

Tiden

Hvor lang tid vil spilleren afsætte til træning?

Hyppighed

Hvor tit vil spilleren motionere/træne?

Brug ovenstående ved din samtale med spillerne. Men brug det med omtanke.

volleytræneren & volleytræning